ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Оновлена станом на 01 вересня 2021 року

Ця політика конфіденційності (надалі – Політика конфіденційності) визначає порядок одержання, зберігання, обробки й використання інформації (в тому числі персональних даних фізичних осіб), що була отримана в процесі використання сукупності веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім'ям https://letsdoip.ua/ (надалі – Сайт).

Визначення термінів
LetsDoIP (Компанія) – компанія (власник Сайту), що надає патентно-юридичні послуги, що організовує і здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
Послуги – патентно-юридичні послуги, що надаються Компанією, зокрема послуги, пов'язані з консультуванням у сфері інтелектуальної власності, набуттям правової охорони на будь-які об'єкти права інтелектуальної власності (торговельні марки, промислові зразки, винаходи, корисні моделі, об'єкти авторського права тощо), розпорядженням правами на об'єкти права інтелектуальної власності (підготовка ліцензійних договорів, договорів передачі права тощо), захистом прав на об'єкти права інтелектуальної власності, розробкою дизайну торговельних марок, неймінгом, оцінкою об'єктів права інтелектуальної власності та інші супутні послуги.

Користувач (Замовник) – суб'єкт персональних даних, а саме фізична особа з достатньою правоздатністю та дієздатністю для надання згоди з Політикою конфіденційності, яка відвідує Сайт з метою замовлення Послуг або яка має намір замовити Послуги, та персональні дані якої обробляються. У випадку, якщо Користувач не має достатнього обсягу дієздатності, вважається, що згода з Політикою конфіденційності надана батьками або опікунами Користувача, що мають повний обсяг цивільної дієздатності та уповноважені надавати таку згоду.

Персональні дані – будь-які відомості про Користувача Сайту, які дозволяють
ідентифікувати Користувача. Приклади персональних даних: ім'я, прізвище, по батькові, адреса електронної пошти, номер телефону, паспортні дані, РНОКПП, адреса та інші відомості, які Користувач може добровільно надавати під час користування Сайтом та/або оформлення замовлення.

Обробка персональних даних – будь-які дії або сукупність дій, в тому числі, але не обмежуючись: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача третім особам) персональних даних Користувача Компанією з визначеною у Політиці конфіденційності метою.

Конфіденційна інформація – будь-які відомості або інформація, які Користувач може добровільно надавати Компанії з метою отримання Послуг.


Загальні положення
Відвідуючи Сайт Користувач приймає Політику конфіденційності та дозволяє Компанії здійснювати обробку персональних даних Користувача відповідно до мети, що вказана у Політиці конфіденційності.
Якщо Користувач не згодний з Політикою конфіденційності, просимо не використовувати Сайт.
Компанія залишає за собою право в будь-який час вносити зміни в Політику
конфіденційності. Будь-які зміни вважаються чинними з моменту публікації на Сайті.
Політика розроблена відповідно до чинного законодавства України щодо Користувачів Сайту та поширюється на персональні дані, конфіденційну інформацію та відомості, що збираються Компанією за допомогою Сайту.
Компанія не перевіряє достовірність наданих Користувачем персональних даних і не здійснює контроль за їх актуальністю. Компанія виходить з того, що Користувач надає достовірну інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Всю відповідальність, а також можливі наслідки за надання недостовірної, неточної, неповної, помилкової чи неактуальної інформації несе Користувач.

Мета обробки персональних даних Користувача
Метою обробки персональних даних у системі є зберігання та обслуговування даних Користувача відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних».
Персональні дані Користувача Компанія може використовувати для забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, укладених через Сайт, надання/отримання та здійснення розрахунків за надані послуги, а також для:
- надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту;
- оформлення та розміщення замовлення на Послуги;
- укладення договорів з метою надання Послуг;
- виконання Компанією умов договору про надання Послуг;
- надання Послуг, що замовив Користувач;
- встановлення зворотного зв'язку з Користувачем, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються обробки замовлень, заявок Користувача;
- підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;
- обробки і отримання платежів;
- маркетингових та рекламних цілей;
- аналізу зручності користування Сайтом;
- надання новин та інформації про Сайт та роботу Компанії, що може представляти інтерес для Користувача.
Компанія може передавати Персональні дані Користувача третім особам з метою виконання зобов'язань, передбачених укладеними з Користувачами договорами (перекладачам, судовим експертам, адвокатам, патентним повіреним, державним установам тощо).

Обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки.
У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, яка є несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних Компанія повинна отримати згоду суб'єкта персональних даних на обробку його даних відповідно до зміненої мети, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Склад персональних даних, які підлягають обробці
Компанія здійснює обробку персональних даних, залежно від мети обробки, які включають в тому числі, але не обмежуючись наступні відомості:
- прізвище, ім'я, по батькові Користувача, псевдонім (за наявності);
- дата народження;
- серія та номер паспорту, ким і коли виданий;
- РНОКПП;
- назва компанії, в якій Користувач працює, посада;
- адреса електронної пошти;
- адреса реєстрації;
- номер телефону;
- адреса для доставки кореспонденції;
- будь-яка інформація щодо замовлення;
- інформація про підключення, географічне положення, перегляди (якщо Користувач взаємодіє з Сайтом з мобільного телефону чи будь-якого іншого пристрою).

Файли cookies
Для роботи Сайту використовуються файли cookies з рекламною та статистичною метою, а також для адаптації Сайту до індивідуальних потреб Користувача. Користувач може змінити налаштування файлів cookies у своєму веб-браузері. Якщо налаштування залишаться незмінними, файли cookies зберігатимуться на пристрої. Зміна налаштувань файлів cookies може обмежити функціональність Сайту.
Якщо Користувач не бажає використовувати файли cookies на Сайті, то Користувач повинен спочатку відключити файли cookies у своєму браузері.
Продовжуючи користування Сайтом, Користувач приймає Політику конфіденційності Компанії, окремі положення якої передбачають умови використання файлів cookies.

Додаткові умови
Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну із зазначеною у Політиці конфіденційності метою будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації.
Компанія приймає розумні заходи для захисту персональних даних Користувача від втрати, крадіжки, неправильного використання та несанкціонованого доступу, розкриття, зміни та знищення.

Всі пропозиції, зауваження та питання з приводу Політики конфіденційності
надсилаються на адресу Компанії або шляхом відправки електронного листа на електронну адресу, інформація про яку розміщується на Сайті у розділі «Контакти».
Користувач у будь-який час має право пред'явити вимогу щодо зміни або знищення персональних даних, відкликати згоду на обробку персональних даних шляхом направлення відповідного запиту до Компанії через електронну адресу, що розміщується на Сайті у розділі «Контакти». У випадку отримання такої вимоги Користувача Компанія зобов'язана знищити персональні дані Користувача протягом 10 (Десяти) календарних
днів з дати отримання вимоги та ідентифікації Користувача. Також у випадку отримання такої вимоги Компанія має право припинити або не розпочинати надання Послуг Користувачеві, при цьому Компанія не несе відповідальності за таке припинення надання Послуг.
Компанія зобов'язується дотримуватися повної конфіденційності, тобто не розголошувати Конфіденційну інформацію третім особам жодним способом за винятком випадків, передбачених укладеними з Користувачем договорами та з метою надання Послуг Користувачу. Компанія не несе відповідальності за розголошення Конфіденційної інформації у випадку, якщо таке розголошення сталося з умисних або випадкових дій Користувача або третіх осіб.
Компанія залишає за собою право вносити зміни та доповнення до Політики
конфіденційності з метою приведення у відповідність із національним та міжнародним законодавством, яким регулюється питання захисту персональних даних.
У разі виникнення будь-яких питань щодо Політики конфіденційності або цілей та способів обробки Персональних даних Компанією, будь ласка, звертайтесь до нас за адресою: вул. Набережна Перемоги 7, башта 1, поверх 4, офіс 208, м. Дніпро, Україна.
Також Ви можете надіслати нам електронний лист на електронну адресу, інформація про яку розміщується на Сайті у розділі «Контакти» або зателефонувати нам за номерами,
вказаними на Сайті у розділі «Контакти».