Let's Do IP!

Як зареєструвати патент, винахід або корисну модель

Почнiть реєструвати вашi права інтелектуальної власності вже зараз разом з Let's Do IP!
Спершу пояснимо, що таке патент. Патент є охоронним документом. Він засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).
Що надає патент його власнику?

 • виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм
  розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників
  патентів;
 • виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід
  (корисну модель) без його дозволу

При цьому використанням патенту визнається:

 • виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;
 • застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні.

Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу.
Патент має територіальну дію, тобто його правова охорона поширюється лише на території тієї країни, де він зареєстрований.
Власник патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання
чинності патенту і добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту. Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.
Навіщо здійснювати патентний пошук?

Патентний пошук здійснюється для визначення наявності запатентованих
аналогів, доцільності реєстрації та можливості отримання правової охорони. Тобто якою б не була ваша впевненість в унікальності вашої розробки, не можна виключити, що хтось її вже здійснив та навіть запатентував.
Відсутність схожих розробок при пошуку в мережі Інтернет не свідчить про те, що вона не запатентована, адже патентний пошук здійснюється по спеціалізованих патентних базах за ретельно підібраними фахівцем пошуковими критеріями.
Якщо врахувати, що патентування розробки потребує значних витрат часу та грошей, здійснити пошук, що визначить доцільність цих витрат, просто необхідно. Фахівці нашої компанії Let's Do IP! мають вищу технічну освіту, що дозволяє досконало зрозуміти принцип вашої розробки та здійснити її якісний пошук. Також проведення патентного пошуку є необхідною передумовою для виявлення прототипу (найближчого аналогу до вашої розробки) та складання заявочних матеріалів.

Чим же відрізняється винахід від корисної моделі та що між ними спільного?
Як зареєструвати винахід або корисну модель в Україні?
Якщо ви плануєте масштабуватися за кордон, перш за все необхідно здійснити патентний пошук у країні вашого комерційного інтересу. Якщо в цій країні аналогів не знайдено, це не позначає, що їх не існує в інших країнах і що винахід відповідає критеріям світової новизни. Тому подальшу стратегію, зокрема щодо доцільності пошуку в інших країнах, яких саме та подальших дій, треба обов'язково узгоджувати з нашими професіоналами.
Після проведення необхідного патентного пошуку експерти нашої компанії Let's Do IP! допоможуть підготувати докладний опис вашої розробки згідно правил та вимог до складання патентних документів.
Та найголовніше – коректно скласти формулу вашого винаходу (корисної моделі), тому що саме формулою визначається обсяг правової охорони, тобто те, що ви зможете забороняти робити іншим без вашої згоди.
Тривалість складання заявочних матеріалів на реєстрацію винаходу або корисної моделі залежить від обсягу та складності наданої вами вихідної інформації про розробку (технологію).
Після складання та обов'язкового узгодження з вами заявочних матеріалів - експерти патентно-правової компанії зроблять усі необхідні дії для подання заявки на реєстрацію винаходу (корисної моделі) за 1-2 робочі дні.

При цьому завдяки можливості подання заявки в електронному вигляді наші клієнти:
 • заощаджують кошти на державному зборі за подання заявки;
 • заощаджують час (адже процедура реєстрації відбувається швидше - все листування за заявкою здійснюється в електронному вигляді і більше не потрібно чекати коли ж Укрпоштою надійде лист з Укрпатенту).
Після подання заявочних матеріалів, Укрпатент проводить експертизу:
 • формальну - встановлюється дата подання, належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам. Рішення щодо можливості реєстрацію корисної моделі приймається вже за результатами формальної експертизи.
 • кваліфікаційну (експертиза по суті) - виключно для заявок на винаходи. Встановлюється відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності). При успішному проходженні кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, Укрпатент приймає рішення про видачу патенту.

Після одержання рішення про реєстрацію необхідно виконати певні дії для отримання патенту на винахід або корисну модель, в тому числі сплатити відповідні державні збори та мито.
Лише після цього протягом 1-2 місяців ви отримаєте патент України на винахід (корисну модель).
Стандартна процедура реєстрації винаходу триває 2-3 роки з дати подання заявки, але є можливість її прискорити, здійснив відповідну сплату у Відомство.
Прискорена процедура реєстрації винаходу триває 5 – 7 місяців.
Стандартна процедура реєстрації корисної моделі триває 7-12 місяців. За умови сплати відповідних державних зборів, її можна прискорити до 1,5 – 3 місяці.
З Let's Do IP! вам не доведеться витрачати свій час для того, щоб розібратися у всіх тонкощах та деталях проведення експертизи - ми зробимо всі необхідні дії, а ви отримаєте бажаний патент.
Як запатентувати винахід або корисну модель за кордоном?
Досить часто від клієнтів можна почути питання: Чи можна запатентувати мій винахід в усьому світі?
Тому ми вирішили дещо роз'яснити дане питання. Теоретично це звісно можливо, АЛЕ …

По-перше, єдиного міжнародного патенту, що діє на території всіх країн світу, не існує.
По-друге, патент має територіальну дію, тобто його правова охорона поширюється лише на території тієї країни, де він зареєстрований.
По-третє, коли ми надаємо розрахунок вартості реєстрації в декількох країнах світу, то поняття "в усьому світі" різко скорочується до переліку країн, які й справді становлять для вас комерційний інтерес.

Отже, якщо ви плануєте комерційне використання своєї розробки за кордоном – вам необхідно запатентувати її також на території кожної з країн вашого комерційного інтересу.

Способи патентування винаходу або корисної моделі за кордоном:

1. Подати заявку в Україні та протягом року від дати подання на її основі подати заявку в обрану країну або подати заявку до відомства країни, що представляє комерційний інтерес (національна процедура);

2. Подати заявку в Україні та протягом року від дати подання на її основі подати міжнародну заявку РСТ (Patent Cooperation Treaty, тобто в рамках Договору про патентну кооперацію) або подати міжнародну заявку РСТ безпосередньо у Міжнародне Відомство (ВОІВ – Всесвітня Організація
Інтелектуальної Власності) та на її основі отримати патент в країнах вашого інтересу шляхом переведення її в національну фазу в обрану країну протягом 30 або 31 місяця від дати подання української заявки, якщо заявка подана на базі національної (міжнародна процедура).
Заявка PCT не дозволяє отримати міжнародний патент, що діє на території всіх країн світу, адже такого не існує, але вважається єдиною поданою заявкою в усіх обраних країнах, що дозволяє значно зекономити кошти за подання заявок в кожну країну окремо.
Також, її перевагою є строк від моменту подання до переведення у національну фазу країни інтересу – він становить 30-31 місяць (за національною процедурою - 12 місяців). За цей час заявник може остаточно визначитися із переліком країн комерційного інтересу, де потрібне патентування, за
результатами міжнародного патентного пошуку з'ясувати доцільність подальших витрат на патентування або зібрати кошти на наступний етап.
Після подання заявки РСТ, обраний при поданні пошуковий орган здійснює патентний пошук релевантних патентних документів, в результаті якого направляє звіт із оцінкою відповідності заявленого винаходу критеріям патентоздатності. В разі незадовільного результату заявник може без додаткових витрат внести зміни у заявку та прийняти рішення щодо подальших дій.
Через 18 місяців від дати пріоритету заявка РСТ публікується та до спливу 30-31 місяця її необхідно перевести у національну або регіональну фазу країн комерційного інтересу.
Далі відомства обраних країн проводять експертизу та приймають рішення про видачу або відмову у видачі патенту в цій країні.
Якщо PCT-заявка не переходить у національну/регіональну фазу, то вона не вважається поданою в зазначених країнах від самого початку процесу реєстрації.

3. Регіональні процедури патентування.
Наприклад, існує Європейський патент.
На сьогоднішній день в Європейську Патентну Конвенцію входять 38 країн учасниць , крім цього ще 2 країни підписали угоду з ЄПО про поширення дії Європейського патенту на їх території і 4 країни підписали угоду з ЄПО про валідацію Європейського патенту на їх території.
До Європейського патентного відомства подається єдина заявка англійською, французькою або німецькою мовою.
Отриманий Європейський патент автоматично діє на території Німеччини, Бельгії, Франції, Ліхтенштейну, Люксембургу, Монако, Швейцарії, Ірландії та Великобританії.
Для поширення дії Європейського патенту на інші країни Європейська патентна конвенція передбачає процедуру валідації (введення в дію) у кожній з країн інтересу.

Також існує процедура отримання регіонального патенту країн СНД - Євразійського патенту (патенту Євразійської патентної організації EAPO), який поширює дію на території Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, РФ, Таджикистану та Туркменістану.
Єдина подана заявка проходить експертизу по суті лише в Євразійському патентному відомстві, та результати визнаються усіма країнами-учасницями і отриманий патент буде мати дію на території всіх зазначених країн.
Професіонали Let's Do IP! допоможуть вам обрати оптимальну стратегію та процедуру патентування.
Як внести зміни до заявки або патенту?
Якщо на етапі поданої заявки або вже виданого патенту виникла необхідність у зміні найменування (імені) або адреси заявника (власника), це можливо здійснити, сплативши відповідні державні збори та надіславши клопотання у Відомство. Якщо ви вирішили змінити заявника або власника патенту - ми також вам допоможемо.
Які подальші дії після одержання запиту експертизи?
Під час проходження експертизи по суті за заявкою на винахід, у експертів Відомства можуть виникати питання щодо формули або опису заявки, відповідності її критеріям патентоздатності – новизні, промисловій придатності або винахідницькому рівню, які можуть бути викладені у попередній відмові в реєстрації.
Але попередня відмова – ще не вирок, наші професіонали допоможуть підготувати мотивовану відповідь на таку відмову у встановлений чинним законодавством строк з метою її подолання.
Чи необхідно здійснювати платежі після одержання патенту?
Після отримання патенту України та в інших країнах для підтримання чинності його дії кожного року необхідно сплачувати відповідні державні збори.
Якщо не сплачувати ці збори, патент втратить чинність та перетвориться у суспільне надбання.
Професіонали патентно-правової компанії візьмуть на себе контроль строків за підтримання чинності та здійснення вашої своєчасної сплати у відомство будь-якої країни.
Цікавить одержання патенту на винахід?
Ми допоможемо зробити процес реєстрації максимально зручним для вас і вам не доведеться витрачати свій час на те, щоб розібратися у всіх тонкощах і деталях кожного етапу реєстрації
Зв'яжіться з нами

+38 (098) 372 37 27
+38 (095) 595 27 57
+38 (093) 773 83 18

м. Дніпро, Вул. Набережна Перемоги, буд. 7,
Бартоломео Резорт Таун, башта 1, 4-й поверх, офіс 208
Усі права захищено 2021